2014-2015 სასწავლო წელი
11.12.2014 გაკვეთილის თემა: საპრეზენტაციო პროგრამა PowerPoint (გაკვეთილი პროექტი)
  
    
   
ზურაბ მამულაშვილი